Asociace českých divadelních kritiků

International Association of Theatre Critics

Association Internationale des Critiques de Théatre

Ta​dashi Suzuki, Cena Thalia a Konference IATC/AICT

16. dubna ve 14,00 středoevropského času, /21,00 Japonsko/

Jak již bylo oznámeno loňský rok, Mezinárodní asociace divadelních kritiků (IATC/AICT) udělí svou cenu THALIA renomovanému japonskému režisérovi a autorovi TADASHI SUZUKImu.

Původně mu měla být Cena předána již loni na Kongresu a Konferenci IATC/AICT v Bratislavě, jako vždy spojena s laudatiem, prezentací nositele, jeho interview s představiteli mezinárodní Asociace a rovněž vystoupením jeho souboru či alespoň ukázek práce.

Kvůli pandemii bude slavnostní předání Ceny online dne 16. dubna 2021. Součástí ceremonie bude mezinárodní konference o práci a dílech pana Suzukiho, jehož teorie a praxe měly hluboký dopad na kritiky po celém světě, rovněž jako jeho metody hercova výcviku, které se zaměřují na řeč těla na jevišti,  a  jsou široce vyučovány a stále roste jejich vliv.

Pan Tadashi Suzuki se stane již osmým nositelem Ceny THALIA IATC/AICT. Předcházející ocenění převzali:

Eric Bentley (2006), Jean-Pierre Sarrazac (2008), Richard Schechner (2010), Kapila Vatsyayan (2012), Eugenio Barba (2014), Femi Osofisan (2016) a Hans-Thies Lehmann (2018) .

Cenu, věnovanou rumunskými kritiky, tvoří trofejová hůl,stříbrnou hlavicí ve tvaru hlavy Thálie, vyřezávaná rumunským umělcem DRagos Buhagiar.

Konference za účasti mnoha vědců a kritiků z celého světa, – Evropy, Spojených států, Indie, Číny, Argentiny ad., bude v anglickém jazyce a doprovodí ji velkoryse ukázkami Suzuki Company of Toga (SCOT), divadelní společnost Tadeshi Suzukiho.

Platformou pro tuto online konferenci je časopis CRITICAL STAGES/SCENES CRITIQUES, časopis Mezinárodní asociace divadelních kritiků (IATC/AICT).

Link na Facebook stránkuhttps://www.facebook.com/Critical-StagesSc%C3%A8nes-Critiques-The-IATC-journalRevue-de-iAICT-810215429163573

Program udílení Ceny THALIA a IATC/AICT KOnference o Tadeshi Suzuki – anglicky

 slavnostní předání Ceny THALIA (30 min)​

First Panel (60 min): Theory and Intercultural Dialogue

Moderator: Mr. Savas Patsalidis (Greece)

Intermission (15 min) – Video material about the work of Mr. Suzuki

Second Panel (60 min): Practice and Intercultural Dialogue 

Moderator: Mrs. Deepa Punjani (India)

Discussion and Closing remarks (15 min): Mr. Ivan Medenica (Serbia), IATC Director of Conferences​

April 16, 14h CET, 21h Japan

Chci znát, kdy hrát!

České středisko ITI u příležitosti Světového dne divadla, který připadá každoročně na 27. března, zveřejňuje poselství letos vyslovené britskou herečkou Helen Mirren a doplňuje ho o důrazný apel. 

Spolu s přicházejícím jarem a u příležitosti Světového dne divadla vyzýváme k vytvoření jasného plánu pozvolného otevírání kulturních odvětví. Doba pandemická nesmí paralyzovat naši schopnost dívat se do budoucnosti a hledat perspektivy. Slovy Helen Mirren: „Překrásná kultura divadla nezanikne, dokud budeme naživu“. 

Divadlo a umění jsou nezbytnou součástí regenerace společnosti. Dokud nebude zdravá kultura, nebude zdravá společnost. Žádáme o vytvoření jasného plánu, který pomůže nastartovat tvůrčí dialog navracející do našich životů slova jako radost, krása, fantazieŽádáme i o vytvoření plánu pro divadelní a taneční školství, aby studenti nemuseli žít v obavách o svou profesní budoucnost. Je nejvyšší čas přemýšlet  o tom, co bude za týden, za měsíc, v létě. Masivní testování a postupující očkování musí přinést do společnosti naději, nádech normálnosti a rozumně a s respektem umožnit fungování kultury.

Apelujeme na urychlené zahájení odkládaných konzultací s experty Ministerstva zdravotnictví tak, abychom mohli veřejnosti říci nejpozději 27. března, kdy a za jakých podmínek umělec opět potká svého diváka a student svého učitele. 

Světový den divadla připadá každoročně na 27. března a slaví se od roku 1962. V posledních letech se v jednom týdnu propojuje společně se Světovým dnem divadla pro děti a mládež (20. března) a se Světovým dnem loutkářství (21. března). Oslavy Světového dne divadla pořádá Mezinárodní divadelní ústav (ITI – International Theatre Institute), nevládní divadelní organizace přidružená k UNESCO. Tento den je příležitostí zamyslet se nad rolí a důležitostí divadla jako umělecké formy a upozornit na význam divadla vlády, politiky a instituce, které zatím neuznaly jeho hodnotu pro lidská společenství i jednotlivce a jeho potenciál pro ekonomický růst. Autorem prvního poselství ke Světovému dni divadla byl Jean Cocteau, v roce 1994 zvolila mezinárodní divadelní komunita jako autora poselství Václava Havla. V letošním roce je autorkou poselství divadelní, filmová a televizní herečka z Velké Británie Helen Mirren. 

Texty poselství najdete na těchto odkazech:

Světový den divadla pro děti a mládež vyhlašovaný Mezinárodní asociací divadel pro děti a mládež ASSITEJ 20. března

Světový den loutkářství vyhlašovaný Mezinárodní loutkářskou unií UNIMA 21. března

Světový den divadla vyhlašovaný Mezinárodním divadelním ústavem ITI 27. března

Bez zapojení všech nelze účinně čelit pandemii!

Výzva ITI – zastřešující platformy pro divadlo, tanec a nový cirkus k současné situaci
Praha 3. 3. 2021: Se znepokojením sledujeme, jak se vývoj epidemie stávajícími opatřeními nedaří brzdit. Stát dosud z omezení vyjmul průmysl, a to na úkor ostatních oblastí, kde je zásadně omezen běžný život. Kultura je v krizovém stavu již celý rok. Přesto své pracovníky již řadu měsíců testuje, pracuje v ochranných pomůckách, díky tomu není zdrojem nákazy a udržuje svou kontinuální činnost. Apelujeme na dodržování stejných pravidel pro všechny rizikové oblasti, včetně průmyslu a veřejné správy, bez ohledu na dílčí ekonomické ztráty. Apelujeme zároveň na bezpečný návrat kultury do života společnosti.

Hodnoty, které vytváří kulturní sektor, jsou postaveny na kreativitě a talentu, zaměstnáváme desetitisíce lidí a do státního rozpočtu ročně přispíváme miliardami korun. Svou činností pomáháme formovat společnost, přinášíme impulzy, iniciujeme dialog, stimulujeme kritické myšlení, vzděláváme, kultivujeme prostředí, upozorňujeme na rizika a hlavně nabízíme smysluplnou a účinnou obranu proti sociopatologickým jevům ve společnosti.

Přistoupili jsme na omezení našeho ústavního práva na kulturu a vzdělání daného Listinou základních práv a svobod. Nemůžeme posílat děti do školy ani navštívit rodiče, pokud nejsou v ohrožení života, nemůžeme svobodně trávit volný čas. To však nadále  není možné, aniž by stejná opatření platila v ostatních odvětvích. Kultura, školství a služby vůbec jsou nastavenými pravidly omezeny nejvíce, dlouhodobý dopad těchto omezení může být pro celou společnost devastující.

Žádáme o vytvoření pravidel pro kulturu, školství, volný čas a rodinný život. Je třeba myslet na kvalitu života a nastavit rovné podmínky pro všechny. Nedůslednost maří efekty dalších opatření, která mají negativní jak ekonomický, tak sociální dopad na životy rodin, běžných občanů a firem.

Nechceme dále přihlížet dělení naší společnosti na ty, co mohou, a na ty, co nemohou. Pravidla musí platit pro všechny.

 
V době, kdy nevíme přesně, jak se bude pandemická situace vyvíjet, je nutné systémově a v návaznosti na všeobecná omezení začít plánovat otevírání našich aktivit a objektů veřejnosti. Kulturu nelze otevřít ze dne na den, plán musíme znát týdny či měsíce dopředu. Naše práce pak pomůže společnosti se postupně zotavit z covidového a postcovidového marasmu.

Jen díky solidárnosti ve společnosti a zapojení všech lze pandemii čelit. Chování každého z nás dnes více než kdy jindy ovlivňuje budoucnost ostatních. 

Yvona Kreuzmannová, prezidentka českého střediska ITI

Marta Smolíková, Adriana Světlíková a Jakub Vedral, prezidium českého střediska ITI

Asociace českých divadelních kritiků (české středisko Mezinárodní asociace divadelních kritiků AICT) zastoupená v Radě ITI Karlem Králem

Asociace nezávislých divadel ČR zastoupená v Radě ITI Štěpánem Kubištou

Asociace profesionálních divadel ČR zastoupená v Radě ITI Evou Kejkrtovou Měřičkovou

Asociace tanečních umělců ČR zastoupená v Radě ITI Lindou Svidró

ASSITEJ (české středisko Mezinárodní asociace divadel pro děti a mládež) zastoupená v Radě ITI Dagmar Bednárikovou

Cirqueon zastoupený v Radě ITI Eliškou Jevičovou

ČOSDAT (Česká organizace scénografů, divadelních architektů a techniků) zastoupená v Radě ITI Františkem Fabiánem

Divadelní fakulta JAMU zastoupená v Radě ITI Blankou Chládkovou

Herecká asociace zastoupená v Radě ITI Ondřejem Kepkou

Jednota hudebního divadla zastoupená v Radě ITI Radmilou Hrdinovou

SIBMAS (české středisko Mezinárodní organizace divadelních knihoven a muzeí) zastoupená v Radě ITI Sylvou Pracnou

UNIMA (české středisko Mezinárodní unie loutkářů) zastoupená v Radě ITI Stanislavem Doubravou

Vize tance zastoupená v Radě ITI Marií Kinsky

K výzvě se můžete připojit zde: https://iti.idu.cz/bez-zapojeni-vsech-nelze-ucinne-celit-pandemii

Milé kolegyně, milí kolegové, 

srdečně zveme na online debatu / Umění jako politické gesto: český a slovenský příspěvek ke Dni solidarity s Běloruskem 7.2.2021 od 15.30 do 17.30 hodin. 

Pozvání přijali

·       Ladislav Stýblo, dramaturg Divadla pod Palmovkou, Praha

·       Peter Palik, umělecký šéf a režisér Divadla Jozefa Gregora Tajovského, Zvolen

·       Milan Zvada, anglista, divadelní kritik, dramaturg a projektový manažer kulturního centra Záhrada, Banská Bystrica

·       Patrik Lančarič, umělecký šéf Městského divadla Zlín 

·       Rufina Bazlova, výtvarnice a scénografka

·       Milan Oščatka, ředitel Centra experimentálního divadla / Ambasáda nezávislé běloruské kultury, Brno

·       David Stulík, politolog a analytik Bezpečnostního centra Evropské hodnoty

Moderují Marta Ljubková a Romana Štorková Maliti. 

VÍCE na https://iti.idu.cz/umeni-jako-politicke-gesto-cesky-a-slovensky-prispevek-ke-dni-solidarity-s-beloruskem/

​@


‘This and that and that’

The multiple roles of the theatre artist – the double meaning of performative criticism

These days, theatre is constantly changing. Between the online and the offline, yet more significantly between different cultural, social, and anthropological realities, which it is bound to reflect and integrate. Such constant dynamics have generated not only a series of variations in terms of form and content, but a new profile of the theatre artist. There are still actors, directors, scenographers, but more and more there are actors who are also directors, performance artists who introduce themselves as activists, director-playwrights who are their own producers, etc. A new way of understanding theatre has enabled them to find novel creative strategies to express themselves on stage and in the world, to turn the world into their stage. These trends challenge all the prerequisites of the theatrical profession, once defined and taught through rather separate skills, crafts and knowledge. 

This ongoing process reconnects the art of representation with its own past, as Shakespeare, Moliere and many others were never exclusively playwrights. It also connects it with other creative fields, such as performance art, through a sense of first-person theatricality. It brings it closer to the energies of the street, to all the transformations in a society of protest. The artist seems to no longer be ‘this’ or ‘that’, but ‘this and that’ or perhaps “this and that and that” at the same time and with the same effectiveness. 

So, what about theatre critics? Do they merely recompose their patterns of viewing and reviewing, or do they also seek to reinvent themselves and their profession? A new generation of spectators have taken to discussing the universe of performance, which they don’t necessarily see as the prerogative of a creative establishment. They find – and talk about – theatricality online, in their daily lives, everywhere. Thus, a completely new mode of criticism has emerged, far from the constraints of newspaper articles or academic publications. It means taking part, being involved in cultural events, hosting dialogues and panel sessions with artists, asking questions. This double meaning of criticism is emblematic for a new era in theatre and culture.

You are invited to an open online international conference about all these different dimensions of performing arts and performative criticism. Together, artists and critics, we will try to understand the role and the roles we play in the continuously changing, global public sphere of our world. Now more than ever we need this dialogue.

Octavian Organisers: Sibiu International Theatre Festival, Sibiu University, IATC Hong Kong, and Critical Stages / Scènes Critiques, in partnership with ITI – UNESCO, The Grotowski Institute, IATC Romania (Theatre Studies), ‘New Drama’ Festival, The Theatre Institute Bratislava, The Centre for Theatre Studies – University of Lisbon, ‘Between.Pomiedzy’ Festival 

Conference Committee: Constantin Chiriac (Sibiu International Theatre Festival) – Committee President, Savas Patsalidis (Aristotle University, Thessaloniki), Mariko Anazawa (Meiji Gakuin University), Bernice Chan (IATC Hong Kong), Rui Pina Coelho (University of Lisbon), Tomasz Wiśniewski (University of Gdansk), Jason Hale (Bilkent University)

Keynote Speakers: Alexandra Badea, Nassim Soleimanpour, and Jaroslaw Fret

Conference Chair: Octavian Saiu

Session Chairs: Kalina Stefanova (National Academy for Theatre and Film Arts, Bulgaria), Savas Patsalidis, Bernice Chan 

Dates: 27 – 28 January

Online platforms: IATC HK [Digital Host], FITS, ULSB, CS/SC, ITI

In order to present a paper and/or participate in one of the open discussions (in English), please send your proposal to all of the following addresses before January 20: spats@enl.auth.gbernicechan@iatc.com.hkmarikoanazawa@gmail.comruipinacoelho@gmail.comoctavian_saiu@yahoo.com

Fakulta dramatických umění Akademie umění v  Banské Bystrici

pořádá ve dnech 27. a 28. listopadu t.r.  již  17. mezinárodní teatrologickou konferenci

“Vize a stimuly evropského divadla 21. století” a vyzývá zájemce, aby do 14. září poslali své 

 přihlášky konferenčních příspěvků.

Tématické zaměření konference umožnuje nahlédnout z historické i současné perspektivy  možnosti divadla pro 21. století  – inscenační tvorbu, umělecké programy, divadelní funkce i divadení instituce, vzdělávání, přesahy atd. Základní tézí konference je “Dokážeme ještě divadlem v nejširším kontextu pohnout vpřed a nabídnout nové vize? jaké mohu být stimuly současného divadla ?”

Detailnější informace v příloze, jakož i registrační formulář.

https://fdu.aku.sk

m:konferenciafdu@aku.sk

Zde odkaz na záznam z konference IATC/AICT 8. června 2020

http://www.critical-stages.org/criticism-and-corona-redefining-the-performing-arts-in-times-of-the-corona-pandemic/

Zveme na interaktivní mezinárodní konferenci KRITIKA A CORONA – live stream v angličtině, která se měla konat  29. května, a  uskuteční  se v pondělí 8. června t.r. v 17,00 hod. středoevropského času  – navštivte stránky webového časopisu IATC/AICT:critical-stages.org a klikněte na YouTube kanál. Detailnější informace, včetně účastníků diskuse a tématických okruhů, viz níže.

IATC International ConferenceCRITICISM AND CORONA:Redefining the Performing Arts in Times of the Corona Pandemic Welcome to join an interactive live streamed international conference with international theatre critics:Visit the IATC web journal: critical-stages.org
click for its You Tube ChannelCecilia Djurberg (Sweden), Chris Jones (USA), Savas Patsalidis (Greece), Rui Pina Coelho (Portugal), Deepa Punjani (India), Vikram Phukan (India), Rita Sebestyen (United Kingdom), Margareta Sorenson (Sweden). Moderator/host: Ivan Medenica (Serbia).The theatre art all around the world is still in lookdown due to the coronavirus pandemics. While waiting for the protocols which will allow gatherings both on stages and in auditoriums, theatres are searching for alternative ways to make and/or present shows, i.e. to exist. One of the widespread means of this alternative existence is online transmission or streaming of performances. This practice raises, first of all, serious questions regarding the aesthetical essence of theatre. Furthermore, it raises a question as to how criticism should react to this phenomenon of the online theatre that could, for a while, remain the only existential mode of performing arts in general. We propose a few topics/questions to be discussed regarding this issue.

S omluvou předáváme právě došlou zprávu z generálního sekretariátu IATC/AICT, že vzhledem k technickým problémům byla online mezinárodní streamovaná konference KRITIKA A CORONA /Redefinování múzických umění v  době pandemie koronaviru/ ODLOŽENA! Nové datum a čas bude oznámeno co nejdříve!

Předávám pozvání generálního sekretáře IATC/AICT na interaktivní mezinárodní konferenci KRITIKA A CORONA – live stream v angličtině 29. května –  tento pátek-  v 17,00hod. středoevropského času  navštivte stránky webového časopisu IATC/AICT:

critical-stages.org a klikněte na  jeho YouTube kanál

Detailnější informace, včetně účastníků diskuse atématických okruhů, viz níže.

IATC International Conference

IATC International Conference

CRITICISM AND CORONA:

Redefining the Performing Arts in Times of the Corona Pandemic 

Welcome to join an interactive live streamed international conference with international theatre critics:

Visit the IATC web journal: critical-stages.org
click for its You Tube Channel

Friday June 29

10 am US, Chicago time, 17 pm, Central Europe Time, 20 pm Indian time

Cecilia Djurberg (Sweden), Chris Jones (USA), Savas Patsalidis (Greece), Rui Pina Coelho (Portugal), Deepa Punjani (India), Vikram Phukan (India), Rita Sebestyen (United Kingdom), Margareta Sorenson (Sweden). Moderator/host: Ivan Medenica (Serbia).

The theatre art all around the world is still in lookdown due to the coronavirus pandemics. While waiting for the protocols which will allow gatherings both on stages and in auditoriums, theatres are searching for alternative ways to make and/or present shows, i.e. to exist. One of the widespread means of this alternative existence is online transmission or streaming of performances. This practice raises, first of all, serious questions regarding the aesthetical essence of theatre. Furthermore, it raises a question as to how criticism should react to this phenomenon of the online theatre that could, for a while, remain the only existential mode of performing arts in general. We propose a few topics/questions to be discussed regarding this issue.