Asociace českých divadelních kritiků

International Association of Theatre Critics

Association Internationale des Critiques de Théatre

AICT/IATC pro Ukrajinu, pro svobodu

Prezident a generální sekretariát Mezinárodní asociace divadelních kritiků (AICT-IATC)  obdrželi zprávu od našich kolegů z ruské sekce IATC našim kolegům v ukrajinské sekci IATC a tuto zprávu šíří prostřednictvím všech dostupných kanálů:

“Vážení kolegové a přátelé! Jsme zděšeni a odsuzujeme vojenskou agresi, kterou tato vláda zahájila proti ukrajinskému lidu. Svůj protest vyjadřujeme všemi dostupnými prostředky – manifestací a podepisováním petic proti válce. Cítíme stud a bezmoc. Buďte v bezpečí! Nechť divadlo vždy zůstane prostorem pro lidskost.”

Jedním z hlavních poslání Mezinárodní asociace divadelních kritiků je podporovat globální svobodu projevu, budování mostů mezi kulturami a obhajobu svobody, kdykoli je omezena.

IATC/AICT vyzývá ruskou vládu, aby umožnila svobodné a pokojné vyjádření nesouhlasu v rámci svých hranic a respektovala hranice nezávislých národů.

Svoboda projevu je nyní stmelujícím prvkem svobodymilovných lidí po celém světě. Důrazně vyzýváme ruskou vládu, aby upustila od své současné cesty útlaku.