EN

České středisko AICT/IACT – Asociace českých divadelních kritiků

International Association of Theatre Critics

Association Internationale des Critiques de Théatre

Odkazy

Mezinárodní asocIace divadelních kritiků (AICT/IATC)
České středisko AICT

Periodika
Časopis Disk
Divadelní revue
Theatralia

Czech Theatre
Divadelní noviny
Hybris
Svět a divadlo

Divá báze
I-divadlo
Nedivadlo
RozRazil Online
Scena.cz

Amatérská scéna
Loutkář
Musical-opereta
Opera Plus
Pam pam: občasník scénického tance
Taneční aktuality
Taneční zona
Tvořivá dramatika

A2, divadelní rubrika
Český rozhlas 3, pořad Mozaika, sekce divadlo
Deník referendum, divadelní rubrika
Nekultura.cz, divadelní rubrika
StudentPoint.cz, divadelní rubrika
Týden, divadelní rubrika
Webmagazín Rozhledna, divadelní rubrika

Fidlovačka, blog Vojtěcha Varyše o divadle
Internetový časopis RACEK, blog Jana Grulicha o divadle

Divadelněvědná vysokoškolská pracoviště v ČR
Katedra divadelní vědy FF UK v Praze
Katedra divadelních, filmových a mediiálních studií FF UP Olomouc
Katedra divadelních studií FF MU Brno
Katedra teorie a kritiky DAMU Praha

Libor Vodička, Radka Kunderová a studenti KDS FF MU: Antologie teorie divadelní kritiky, KDS, MU (pouze bibliografie)

Organizace
Ceny Alfréda Radoka
Divadelní ústav
Institut umění
Scénologická společnost
Teatrologická společnost
Vize tance

SPACE – Supporting Performing Arts Circulation in Europe
Společnost a nadační fond F. X. Šaldy