EN

České středisko AICT/IACT – Asociace českých divadelních kritiků

International Association of Theatre Critics

Association Internationale des Critiques de Théatre

Výbor

SLOŽENÍ VÝBORU
Asociace českých divadelních kritiků a českého střediska AICT/IATC

Svět a divadlo /Karel KRÁL – předseda

Divadelní noviny /Josef HERMAN – rezignoval

Taneční zóna/ Vladimír HULEC

Loutkář/ Kateřina LEŠKOVÁ-DOLENSKÁ

KTK DAMU/ Eva KYSELOVÁ

KDFMS FF UP/ Tatjana LAZORĆÁKOVÁ

Opera Plus/ Vít DVOŘÁK – rezignoval

KDV FFUK – Martin PŠENIČKA

ČC IATC/AICT Mirka POTŮČKOVÁ – tajemnice

Lidové noviny/ Jana MACHALICKÁ

Veronika VEJVODOVÁ

Zdeněk A. TICHÝ

SLOŽENÍ VÝBORU SČDK 
Na Valné hromadě Sdružení českých divadelních kritiků, která se konala dne 12. prosince 2012 v Institutu umění – Divadelním ústavu, byl plénem schválen předložený návrh, koncipující nově vrcholný orgán Sdružení, tj. Výbor,  na bázi institucionálním, tzn. model fungování Výboru, složeného z reprezentantů nejvýznamnějších odborných periodik, médií, jakož i zástupců příslušných odborných kateder a pracovišť, níže uvedení zástupci odborných institucí a periodik pak byli následně potvrzeni Valnou hromadou 11. března 2013:

 
Karel Král (Svět a divadlo, Praha), předseda
Daniela Jobertová (Katedra teorie a kritiky, Divadelní fakulta Akademie múzických umění, Praha),
Radka Kunderová (Kabinet pro výzkum divadla a dramatu, Divadelní fakulta Janáčkovy akademie múzických umění, Brno),
Tatjana Lazorčáková (Katedra divadelních, filmových a mediálních studií, Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci),
Kateřina Lešková-Dolenská (Loutkář, Praha),
Jana Machalická (Lidové noviny, Praha)
Jana Návratová (Taneční zóna, Praha),
Jan Kolář (Divadelní noviny, Praha)
Petr Christov (Katedra divadelní vědy, Filozofická fakulta University Karlovy, Praha),
Honza Petružela (Divadelní revue, Praha),
Martin Bernátek (Katedra divadelních studií, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, Brno).

Složení dřívějších výborů SČDK

2010-2013: Barbora Topolová, Petr Christov (předseda), Kamila Černá (jednatelka), Martin Bernátek, Vladimír Mikulka, Martin Švejda, Vojtěch Varyš (místo něj r. 2011 kooptována Radmila Hrdinová).
2006-2010: Barbora Topolová (předsedkyně), Jana Patočková, Radmila Hrdinová, Kamila Černá, Jan Kerbr, Jana Machalická, Petr Christov.
2002-2006: Barbora Topolová (předsedkyně), Jana Patočková, Radmila Hrdinová, David Drozd, Jan Kerbr, Kamila Černá, Jana Machalická, Jitka Sloupová, Petr Christov (kooptován r. 2003).
2000-2002: Barbora Topolová (předsedkyně), Jana Patočková, Radmila Hrdinová, David Drozd (tajemník), Zdeněk A. Tichý, Libor Vodička, Ondřej Hučín (místo něj kooptován r. 2002 Jan Kerbr).