Asociace českých divadelních kritiků

International Association of Theatre Critics

Association Internationale des Critiques de Théatre

Výbor českého střediska AICT

Jana Machalická, předsedkyně

Barbora Etlíková

Jan Jiřík

Marcela Magdová

Hana Strejčková
 
Složení předchozích výborů českého střediska AICT

2018-2022: Karel Král (Svět a divadlo, předseda), Josef Herman (Divadelní noviny), Vladimír Hulec (Taneční zóna), Kateřina Lešková Dolenská (Loutkář), Eva Kyselová (KTK DAMU), Tatjana Lazorčáková (KDFMS FF UP), Vít Dvořák (Opera Plus), Martin Pšenička (KDV FF UK), Jana Machalická (Lidové noviny), Veronika Vejvodová, Zdeněk A. Tichý

2013-2018: Na Valné hromadě Sdružení českých divadelních kritiků, která se konala dne 12. prosince 2012 v Institutu umění – Divadelním ústavu, byl plénem schválen předložený návrh, koncipující nově Výbor jako  vrcholný orgán Sdružení na bázi institucionálním, tzn. model fungování Výboru, složeného z reprezentantů nejvýznamnějších odborných periodik, médií, jakož i zástupců příslušných odborných kateder a pracovišť. Níže uvedení zástupci odborných institucí a periodik pak byli následně potvrzeni Valnou hromadou 11. března 2013. Karel Král (Svět a divadlo, Praha – předseda), Daniela Jobertová (Katedra teorie a kritiky, Divadelní fakulta Akademie múzických umění, Praha), Radka Kunderová (Kabinet pro výzkum divadla a dramatu, Divadelní fakulta Janáčkovy akademie múzických umění, Brno), Tatjana Lazorčáková (Katedra divadelních, filmových a mediálních studií, Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci), Kateřina Lešková Dolenská (Loutkář, Praha), Jana Machalická (Lidové noviny, Praha), Jana Návratová (Taneční zóna, Praha), Jan Kolář (Divadelní noviny, Praha), Petr Christov (Katedra divadelní vědy, Filozofická fakulta University Karlovy, Praha), Honza Petružela (Divadelní revue, Praha), Martin Bernátek (Katedra divadelních studií, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, Brno).

2010-2013: Barbora Topolová, Petr Christov (předseda), Kamila Černá (jednatelka), Martin Bernátek, Vladimír Mikulka, Martin Švejda, Vojtěch Varyš (místo něj r. 2011 kooptována Radmila Hrdinová).

2006-2010: Barbora Topolová (předsedkyně), Jana Patočková, Radmila Hrdinová, Kamila Černá, Jan Kerbr, Jana Machalická, Petr Christov.

2002-2006: Barbora Topolová (předsedkyně), Jana Patočková, Radmila Hrdinová, David Drozd, Jan Kerbr, Kamila Černá, Jana Machalická, Jitka Sloupová, Petr Christov (kooptován r. 2003).

2000-2002: Barbora Topolová (předsedkyně), Jana Patočková, Radmila Hrdinová, David Drozd (tajemník), Zdeněk A. Tichý, Libor Vodička, Ondřej Hučín (místo něj kooptován r. 2002 Jan Kerbr).