Asociace českých divadelních kritiků

International Association of Theatre Critics

Association Internationale des Critiques de Théatre

Členy českého střediska AICT mohou být fyzické osoby starší 18ti let, které se profesionálně zabývají divadelní kritikou.

Kritériem pro přijetí je buď vysokoškolské vzdělání příslušného směru a publikační praxe v oblasti divadelní kritiky či divadelní publicistiky, případně alespoň prokazatelná soustavná publikační praxe.

Zájemci o členství vyplní  členskou přihlášku a odešlou ji na adresu uvedenou ve formuláři. Žádost bude následně posouzena výkonným výborem a zájemce bude o svém přijetí informován v nejbližším možném termínu.

Členové mají právo užívat mezinárodně uznávaný novinářský průkaz (PRESS kartu AICT), který se v současnosti vydává na dvouleté období. K vyhotovení průkazu je zapotřebí 1 průkazové foto, o jeho vystavení je možné požádat až po schválení žádosti o přijetí a jeho vydání předpokládá řádné placení členského příspěvku.