Asociace českých divadelních kritiků

International Association of Theatre Critics

Association Internationale des Critiques de Théatre

Členství

Členství

Členem sdružení mohou být fyzické osoby starší 18ti let, které se profesionálně zabývají divadelní kritikou.

Kritériem pro přijetí je buď vysokoškolské vzdělání příslušného směru a publikační praxe v oblasti divadelní kritiky či divadelní publicistiky, případně alespoň prokazatelná soustavná publikační praxe.

Zájemci o členství vyplní  členskou přihlášku a odešlou ji na adresu AČDK uvedenou ve formuláři. Žádost bude následně posouzena výkonným výborem AČDK a zájemce bude o svém přijetí informován v nejbližším možném termínu.

Členové AČDK mají právo užívat mezinárodně uznávaný novinářský průkaz (PRESS kartu A.I.C.T./I.A.T.C.), který se v současnosti vydává na dvouleté období. K vyhotovení průkazu je zapotřebí 1 průkazové foto, o jeho vystavení je možné požádat až po schválení žádosti o přijetí a jeho vydání předpokládá řádné placení členského příspěvku.
Pro domluvu ohledně vydání PRESS karty pro členy sdružení, kontaktujte, prosím, tajemnici sdružení (mirka.potuckova /at/ divadlo.cz , tel. 224 809 227).

Členství v AČDK zahrnuje řádné zaplacení členského poplatku v aktuální výši 400,- Kč/dvouletí (studenti 200Kč). Platbu je v současné chvíli možno provést v hotovosti u tajemnice SČDK v IU-DU (Celetná 17, Praha 1, 2. patro) nebo převodem na účet Asociace českých divadelních kritiků u družstevní záložky FIO, č.ú. 2200074695/2010. V případě převodu na účet uveďte jako variabilní symbol aktuální období – nyní 2018/2019 –  a do zprávy pro příjemce uveďte své jméno.