Asociace českých divadelních kritiků

International Association of Theatre Critics

Association Internationale des Critiques de Théatre

Go and See:program Krátkodobé mobility vyhlášen

Milé kolegyně, milí kolegové,

IDU vyhlásil výběrové řízení na podporu zahraničních kontaktů v oblasti profesionálního umění pro rok 2019: Krátkodobá mobilita – Go and See.

V roce 2019 bude mezi žadatele rozdělena ve dvou kolech částka 1 300 000 Kč. Uzávěrka pro přihlášky do prvního kola je už 26/6/2019.

Podpora zahraničních kontaktů je zaměřena na vysílání jednotlivců do zahraničí jako účastníků odborných konferencí, seminářů, workshopů, zasedání mezinárodních networků,

pozorovatelů na festivalech, přehlídkách, výstavách, veletrzích a dalších odborných akcích. Podpora bude udělena formou příspěvku na cestu a pobyt.
Toto výběrové řízení vyplňuje chybějící druh podpory v České republice v oblasti profesionálního umění.

Krátkodobá mobilita je jednou z prioritních oblastí rovněž na úrovni Evropské unie a mapováním situace a doporučeními se zabývaly i dvě expertní pracovní skupiny při Evropské komisi.

Budeme rádi, pokud budete tuto výzvu sdílet dál mezi potenciální zájemce.Další informace o projektu Krátkodobá mobilita: Go and See se dočtete na stránce projektu /https://www.idu.cz/cs/o-nas/projekty-a-infoportaly/655-go-and-see/.