Asociace českých divadelních kritiků

International Association of Theatre Critics

Association Internationale des Critiques de Théatre

PETICE na podporu Činoherního studia

PETICE NA PODPORU ČINOHERNÍHO DIVADLA MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM o.p.s. – SCÉNA ČINOHERNÍ STUDIO


V pátek 31.1. 2014 se uskutečnilo poslední představení Činoherního studia Ústí nad Labem a tiskem proběhla zpráva o možném ukončení provozování tohoto divadla v podobě, v jakém existuje nyní.

Ústecký magistrát ve zcela nestandardním termínu, tj. v průběhu probíhající sezóny, vypsal výběrové řízení na finanční prostředky určené pro činohru v Ústí nad Labem. Na v současné době JEDINÉ činoherní divadlo určil částku 8 mil. Kč a 4 mil. Kč určil na NEEXISTUJÍCÍ činohru pro Severočeské divadlo s.r.o., které je mimo to přímo financovanou z rozpočtu města Ústí nad Labem a Ústeckého kraje. Tímto rozdělením a určením peněz ohrozil existenci Činoherního studia, které neobdrželo na r. 2014 žádné finanční prostředky a minimálně do doby ukončení výběrového řízení žádné obdržet ani nemůže. Z tohoto důvodu toto divadlo nemůže zodpovědně dále vykonávat svou činnost, aniž by ohrozilo své zaměstnance či dodavatele svou insolvencí.

Činoherní studio, které si po celou dobu své existence v rámci vlastní tvorby udržuje statut kvalitního divadla založeného na originální dramaturgii a výrazných hereckých osobnostech, se řadí k předním českým scénám.

Za navrhovanou částku 8 mil. Kč divadlo existovat může. Nikoliv však v podobě a kvalitě, v jaké jej diváci znají a v jaké jeho tvůrci získávali v minulosti mnohá prestižní ocenění.

Vyzýváme proto primátora statutárního města Ústí nad Labem aby v zájmu zabránění nevratných škod na poli českého divadla:
1) Zrušil nestandardně vypsaná výběrová řízení na finanční prostředky pro činohru v Ústí nad Labem

2) Poskytl v dostatečné výši finanční prostředky určené pro činohru v Ústí nad Labem na r. 2014 Činohernímu divadlu města Ústí nad Labem o.p.s. na základě smlouvy bez výběrového řízení jako doposud

3) Připravil v dostatečném předstihu výběrové řízení na financování Činoherního divadla města Ústí nad Labem o.p.s. v rámci čtyřletého grantu na období 2015 -2018, tedy způsob financování, který je evropským i českým standardem a odpovídá významu této nezaměnitelné divadelní scény

Asociace profesionálních divadel ČR
MgA. Stanislav Moša

Předseda Místopředsedkyně
MgA. Eva Kejkrtová Měřičková

Celý text ke stažení zde:
http://www.cinoherak.cz/download/files/peticenapodporuinohernhostudia.pdf