Asociace českých divadelních kritiků

International Association of Theatre Critics

Association Internationale des Critiques de Théatre

Účast českých studentů DAMU a JAMU na mezinárodním workshopu v rámci festivalu TNB/Crossings v Rennes

U příležitosti 6. ročníku multidisciplinárního festivalu Crossings, který každoročně pod vedením divadelního režiséra Arthura Nayzyciela pořádá Théâtre National de Bretagne, se pro zájemce z řad studentů uměleckých oborů se zaměřením na scénická umění uskutečnil na konci listopadu mezinárodní workshop. Z České republiky vybrali organizátoři festivalu tři studenty DAMU a jednu studentku JAMU. Díky finanční podpoře IDU měli vybraní účastníci možnost pracovat pod vedením choreografky Latify Laâbissi, seznámili se s fungováním předního francouzského divadla a divadelní univerzity a získali nové mezinárodní kontakty, které plánují ve své tvorbě do budoucna nadále využít.