Asociace českých divadelních kritiků

International Association of Theatre Critics

Association Internationale des Critiques de Théatre

Cenu THALIA získá za rok 2018 Hans-Thies LEHMANN

Cenu THALIA, kterou uděluje Mezinárodní asociace divadelních kritiků – IATC/AICT, získá za rok 2018 Hans-Thies LEHMANN

Prof. Lehman je divadelní znalec světového významu. Doma je v Německu, přednášel však na univerzitách mnoha zemí. Publikoval řadu významných knih a článků o divadle a scénických uměních, přičemž největší proslulost získalo je Postdramatické divadlo, vydané ve Frankfurtu v roce 1999.  Kniha byla od té doby přeložena do mnoha jazyků (francoužštiny, polštiny, chorvatštiny, slovinštiny, slovenštiny, farsi, portugalštiny, španělštiny, japonštiny, angličtiny a dalších) a stala se jedním z nejdůležitějších teoretických nástrojů nejen v divadelních a scénických studiích, ale také v soudobé divadelní praxi a kritice. Mnoho kritiků spoléhá na postdramatické paradigma, aby vysvětlilo současná, velmi rozmanitá scénická umění. Můžeme jen doufat, že jejich interpretace nebude mylná, jak se to některým stalo  již před  takřka dvaceti lety – k nejabsurdnějším patří výklad, že postdramatické divadlo je divadlo bez textu. Důvodem vlivu postdramatického divadla je spíše  to, že dekonstruuje  klasickou dramatickou formu ( s jejími představami o postavách, vyprávění a charakterizaci) a stejně tak klasická estetická přesvědčení, týkající se scénického života dramatu – s mimesis či interpretací.

Cena THALIA bude prof. Lehmannovi oficiálně předána na 29. světovém Kongresu IATC/AICT v listopadu v Petrohradu.