Asociace českých divadelních kritiků

International Association of Theatre Critics

Association Internationale des Critiques de Théatre

Link na záznam

Zde odkaz na záznam z konference IATC/AICT 8. června 2020

http://www.critical-stages.org/criticism-and-corona-redefining-the-performing-arts-in-times-of-the-corona-pandemic/