Asociace českých divadelních kritiků

International Association of Theatre Critics

Association Internationale des Critiques de Théatre

Výzva – přihlášky na teatrologickou konferenci na Slovensku

Fakulta dramatických umění Akademie umění v  Banské Bystrici

pořádá ve dnech 27. a 28. listopadu t.r.  již  17. mezinárodní teatrologickou konferenci

“Vize a stimuly evropského divadla 21. století” a vyzývá zájemce, aby do 14. září poslali své 

 přihlášky konferenčních příspěvků.

Tématické zaměření konference umožnuje nahlédnout z historické i současné perspektivy  možnosti divadla pro 21. století  – inscenační tvorbu, umělecké programy, divadelní funkce i divadení instituce, vzdělávání, přesahy atd. Základní tézí konference je “Dokážeme ještě divadlem v nejširším kontextu pohnout vpřed a nabídnout nové vize? jaké mohu být stimuly současného divadla ?”

Detailnější informace v příloze, jakož i registrační formulář.

https://fdu.aku.sk

m:konferenciafdu@aku.sk