Asociace českých divadelních kritiků

International Association of Theatre Critics

Association Internationale des Critiques de Théatre

Stipendijní cenu získal Michal ZAHÁLKA

Stipendijní cenu získal Michal Zahálka

Prvním laureátem nové Stipendijní ceny pro mladé talenty divadelní kritiky se stal Michal Zahálka, student Divadelní vědy FF UK. Cenu 11. září převzal na festivalu Divadlo v nedávno otevřeném plzeňském Novém divadle. Cílem ocenění je podpořit mladé divadelní kritiky a kultivovat uvažování o umění a kultuře v České republice.

O vítězství prvního nositele ceny rozhodla pětičlenná porota, která posuzovala tvorbu 19 přihlášených. Udělila ještě dvě čestná uznání. Jedno získala Veronika Štefanová, která se zabývá oblastí nového cirkusu, a druhé Tatiana Brederová, zaměřující se na současné ruské, zejména dokumentární divadlo.

“Přes rozdílné názory na kritéria hodnocení umělecké reflexe a s přihlédnutím k velké rozmanitosti textů převážil v rozhodnutí poroty ohled na čtenáře, schopnost kritika provést ho tématem a zřetelně formulovat. Tuto schopnost ze zúčastněných nejlépe ovládá Michal Zahálka,” uvedl předseda poroty Martin Bernátek. Zahálka pravidelně přispívá do odborných periodik i denních médií, společenských časopisů a jejich internetových verzí.
Cena pro mladé kritiky usiluje o posílení prestiže umělecké kritiky a její vymezení vůči jiným mediálním výstupům na téma umění a kultura, říkají její iniciátoři ze Sdružení českých divadelních kritiků.

V porotě prvního ročníku zasedali Nina Vangeli, Lenka Šaldová, Jan Šotkovský, Petr Christov a Martin Bernátek. Při posuzování zaslaných textů hodnotili zejména výstižnost analýzy, schopnost představit předmět kritické reflexe v širších mezioborových, kulturních, společenských a historických souvislostech, porovnání domácích událostí s mezinárodními jevy a tendencemi a naopak, uplatnění teoretických či filozofických hledisek a stylistickou úroveň projevu a schopnost evokace.

Cena se udílí za kritickou reflexi divadla v jeho nejširším pojetí – včetně tance, fyzického divadla, baletu, opery či performancí. Je určena autorům do 30 let. Vítěz získává týdenní rezidenční stáž ve vybraném evropském Českém centru a odměnu 10.000 korun věnovanou Nadací Český literární fond.

Soutěž pro mladé kritické divadelní talenty je inspirována Cenou Věry Jirousové pro mladé výtvarné kritiky, uvedla iniciátorka ceny a členka výboru SČDK Jana Návratová. Toto ocenění vzniklo loni, významná výtvarná teoretička zemřela v roce 2011. V ČR se oceňování umělecké kritiky věnuje také Společnost F. X. Šaldy, od roku 1995 udílí cenu “za mimořádný kritický či ediční počin v umělecké a duchovědné oblasti”. V několika kategoriích ceny je i kategorie divadelní kritika, tato cena ale není určena výhradně mladým kritikům, jako je tomu u nového ocenění.

Sdružení českých divadelních kritiků

Nadace Český literární fond

Institut umění – Divadelní ústav

Česká centra

Mezinárodní festival Divadlo Plzeň