Asociace českých divadelních kritiků

International Association of Theatre Critics

Association Internationale des Critiques de Théatre

Zápis z prvého jednání výboru českého střediska IATC/AICT dne 21. dubna 2022 v Malém sále IDU

Přítomni: J. Machalická, B. Etlíková, M. Magdová, H. Strejčková, J. Jiřík, M. Potůčková – tajemnice

V úvodu přivítala tajemnice a seznámila s body jednání dle úkolů z VH:

 1. Výbor konstatoval, že prioritní je vypořádat se se z.s. Asociace českých divadelních kritiků, regulérně, co nejjednodušeji / K. Král zrušit registraci Spolku, pokud by bylo možno řešit sepsáním: K. Král předává disponibilitu předsedovi výboru českého střediska / navrženo: České středisko jakožto nástupce spolku AČDK vstoupí do závazků a smluv min. Spolku
 2. Domluvit s právníkem IDU, zda takto lze, případně jak jinak,  co s účtem /lze mít bankovní účet neprávnická osoba, co s příspěvky – lze vybírat bez právní subjektitity? Kam s penězi – lze deponovat  v IDU? Rovněž navrhnout vztah IDU a ČC, zpracovat nový Statut – výboři připraví návrh resp. nového  Statutu s přihlédnutím k mezinárodnímu, zachovat jednoduchost a dá se rovněž překontrolovat právníkovi.
 • Volba předsedy: navrženi J. Jiřík – vzdal se kandidatury, M. Magdová – rovněž se vzdala, a J. Machalická – přijmula s tím, že mandát dočasný na 1 rok „restartu“
 • Hlasování : pro 4 hlasy, zdržel se 1, jednomyslně zvolena předsedkyní J. Machalická – důležité vzhledem ke změně fungování, kontinuita i čitelnost pro divadelní obec, hlavními úkoly:připravit nový Statut, oslovit a přilákat členstvo.
 • Zástupce v Radě ITI – navržena předsedkyně -po diskusi rozhodnuto, že tajemnice zjistí den jednání Rady ITI a frekvenci schůzí, možnost střídání dvou zástupců a a poté se per rollam rozhodne.
 • Ad Statut – resp. členství: individuální, otevřít i studentům, rozšířit druhově i žánrově, publikačně i online, audio, soc. sítě apod., rovněž podchytit více regiony. otevřené, apriorní postoje ke členství, nicméně vymezeno aktivitou, případně závazkem – tříbit profil člena, o všech těchto formách budou členové výboru mailem.
 • Poté návrh statutu předloží ke schválení právníkovi a pak se vydá prohlášení směrem ven – tisková zpráva, že Spolek znovu otevřen všem zájemcům.
 • Ad Cena pro mladé kritiky, jakož i pro renomované – výbor projedná v budoucnu.
 • Aktivity – zejména promyslet možnosti projektu na kritické sledování regionálních divadel.
 1. Tajemnice pošle členům výborů mezinárodní Statut, seznam členstva, na mezinárodní Asociaci oznámí změnu zastoupení.
 1. Ad Manhartský palác – podkladem návrh B. Etlíkové oslovit spolek Remízek,  po diskusi rozhodnuto: sepsat a zrekapitulovat causu, oslovit partnerské  organizace v IDU /Čosdat, TS, PQ ad./ – jde o budoucnost oboru, proto se osloví MK a Praha

Příští jednání výboru nestanoveno, mělo by proběhnout v prvé půlce května – domluví se mailem konkrétní datum, M. Magdová se připojí online.

Zapsala : MP, schválila J. Machalická