Asociace českých divadelních kritiků

International Association of Theatre Critics

Association Internationale des Critiques de Théatre

Zpráva ze zahraniční cesty

Cílem cesty byla účast na 28.mezinárodním kongresu AICT, součástí kterého byla mezinárodní konference pod názvem  Newness and Global theatre: between commodification and artistic necessity, a valné shromáždění organizace a volby do jejího výkonného orgánu, tzv. Excomu. Kongres se konal ve spolupráci s festivalem BITEF, jehož 50.ročník přinesl zajímavé inscenace z domácích scén i dalších zemí.

27.-28.9. se konala konference, na níž se předneslo 18 příspěvků autorů z různých zemí (Rumunsko, India, USA, Lotyšsko, Řecko, Francie, Brazílie, Turecko, Japonsko, Irán, Gruzie, Německo, Velká Británie, Kanada). Konference byla otevřena příspěvky Eriky Fischer-Lichte a Georgesa Banu, kteří přinesli spíš přehled výrazných etap v dějinách divadla, které bychom mohli nazvat „inovátorskými“. Konference nepřinesla výraznější posuny v myšlení o „novosti“ v divadle, mnohé příspěvky se vraceli do minulosti a k dějinnému přehledu, jen málo z nich se snažilo opravdu postihnout nové nebo specifické trendy současné divadelní praxe. Součástí kongresu bylo i odevzdání ceny Thalia Prize, kterou letos obdržel nigerijský dramatik a režisér Femi Osofisan.

29.9. se konalo shromáždění AICT. Nejdříve proběhla volba prezidentky AICT, kterou se stala Margareta Sörenson ze Švédska, pozici generálního sekretáře obhájil Michel Vais, a místo  generálního pokladníka Stéphane Gilbart. Následovalo představení kandidátů do Excomu. Letos kandidovali zástupci 11 zemí, z nichž se do Excomu dostalo 10 (Francie, Kanada, USA, Čína, Gruzie, Polsko, Srbsko, Nigérie, Indie, Japonsko).

Výledky voleb odrazily nejenom větší otevřenost jiným divadelním kulturám (Nigérie) ale také jisté obavy z nestabilní společenské a politické situace (absence Turecka). Mezi diskutovaná témata patřily nejenom semináře mladých kritiků, ale také konference neb semináře již pro etablované členy a kritiky. Jako primární je najít vždycky festival nebo příležitost, které je schopné finančně a organizačně podpořit takovéto semináře. Bylo by tedy vhodné, aby se všechny členské krajiny snažili najít možnost se taky podílet na organizaci, například během mezinárodních festivalů, které se v dané zemi pořádají. V tomto ohledu je tedy mimořádně důležitá i aktivní účast českého člena mezinárodní organizace, který má taky co nabídnout a stát se podstatným partnerem v rámci dialogu všech členů AICT (například najít festival nebo akci,která by mohla hostit některý ze seminářů pro mladé nebo etablované kritiky).

Na závěr Martin Morrow představil stručně koncept následujícího kongresu AICT, který se má konat v roce 2018 v Kanadě.

50.ročník BITEF-u se nesl ve znamení aktuálních otázek evropské společnosti – téma nepokojů, uprchlictví, vzájemné kulturní tolerance. Tomu se podřídil i dramaturgický výběr festivalu.

Organizace festivalu i samotného kongresu a konference prokázala velmi vysokou úroveň (zabezpečení ubytování, dopravy z letiště i na letiště, průvodcovské služby do divadel, občerstvení během kongresu i konference).

autor: Eva KYSELOVÁ