Asociace českých divadelních kritiků

International Association of Theatre Critics

Association Internationale des Critiques de Théatre

Zpráva ze zahraniční cesty

Seminář se konal v rámci festivalu  Theatre Olympics pod vedením vynikajicího kritika a akademika se světovým renomé, prof. Octaviana Saiu /mj. Adjunct Secretary Gnerela of IATC and President of the Romanian Section –Theatre Studies/. Právě kvůli propojení  s exkluzivním festivalem, na němž hostovali nejslavnější režiséři a divadla současnosti i minulosti  (E. Barba a Odin Teatret, R. Castelucci, H. Goebbels…), byl o seminář extrémní zájem, a snad i proto se v něm sešli vynikající, již zkušení kritici nejen z Evropy, ale také z Brazílie, Gruzie nebo USA. Debaty o společně zhlédnutých představeních tak překračovaly běžné evropské limity a byly velmi inspirativní. Výkon prof. Saiu coby lektora a moderátora semináře  byl výjimečný díky jeho mimořádně široké divácké zkušenosti a erudici i jeho osobnímu nasazení.

Seminář tedy přinesl vynikající kontakty nejen v Evropě. Pochopitelně jsem při semináři i během neformálního společenského programu prezentovala české divadlo, ať  už jeho současnou či minulou tvář, jeho propagaci jsem také podpořila věnováním časopisu Czech Theatre, kterým mě IDU vybavil ( jedním z adresátů byl právě O. Saiu). Festival pochopitelně přinesl řadu dalších setkání a kontaktů, ať už mezi polskými kritiky (viceprezident polské sekce IATC, Konrad Szczebiot) nebo jinými zahraničními teatrology a divadelníky.

Co se týče úrovně inscenací, vybraných v rámci semináře, jsem vděčná, že jsem mohla vidět nový projekt Odin Teatret The Tree, přestože má pro mě spíše „historickou“ než aktuálně estetickou hodnotu; ryze archaicky na mě působil Lear R. Bacciho v Teatro della Toscana.

Vážím si příležitosti vidět inscenaci Go Down, Moses Romea Castelucciho, ačkoliv ji osobně  řadím k jeho slabším opusům, nebo výjimečně profesionální rekonstrukci a adaptaci Mejercholdovy Maškarády Valerijem Fokinem. Jako podprůměrné se  i zdáli zástupci polského divadla: Medea od Teatr Zar nebo  Vidomi spolku Chorea.

Cennou zkušeností pro mě byly debaty  s některými tvůrci (Castelucci, Barba), které se konaly v rámci festivalového programu.

Co se týče produkční stránky, seminář byl zorganizován výborně, paní Sylvia Fialkiewitz odvedla vynikající práci a její péče byla opravdu nadstandardní. Ze strany organizátorů festivalového programu bohužel došlo ke dvěma lapsům: kvůli opožděnému konci marginální inscenace většina účastníků semináře nestihla představení H. Goebbelse Max Black a řada z nich, včetně mě, neměla už možnost inscenaci vidět, protože se kryla s Odin Teatret. Obdobnou situaci jsme zažili, když jsme přišli na mimořádné půlnoční představení inscenace ZAR Teatr, které začalo o 20 minut dříve, aniž by nám to bylo oznámeno.

Ubytování a stravování bylo velmi dobré, v centru města.

Děkuji IACT, Sdružení českých divadelních kritiků a Institutu umění – Divadelnímu ústavu za možnost se zúčastnit mimořádně inspirativního semináře.

 

autor: Radka KUNDEROVÁ